Advocaat bestuursrecht

Het administratief recht of bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, het ambtenarenstatuut, openbare aanbestedingen, om er maar enkele op te noemen.

Zowel ondernemingen en openbare besturen als particulieren worden met administratiefrechtelijke vraagstukken geconfronteerd.

De advocaten bestuursrecht geven advies en verlenen bijstand inzake:
- procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Bestendige Deputatie, onderhandelingen met gemeentebesturen;
- betwistingen tegen de overheid;
- overheidsopdrachten;
- overheidsinstellingen en intergemeentelijke verenigingen;
- publiek private samenwerking;
- ambtenarenrecht

Bent u op zoek naar een advocaat bestuursrecht dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 249 advocaten bestuursrecht in onze gids opgenomen.