Advocaat verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het klassieke verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Bent u op zoek naar een advocaat verbintenissenrecht dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 227 advocaten verbintenissenrecht in onze gids opgenomen.