Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht bepaalt op welke wijze de werkgever en de werknemer zich juridisch onderling verhouden. Zowel als werkgever als werknemer kan u talrijke vragen hebben omtrent een arbeidsovereenkomst : Op welk loon, welke loonsverhoging, welke vakantiedagen kan u aanspraak maken? Kan de werkgever de taken of werkplaats van de werknemer eenzijdig wijzigen? Welke opzegtermijn/vergoeding dient in acht te worden genomen wanneer wordt overgegaan tot ontslag? Kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij een derde berokkent van of naar het werk? In welke gevallen komt de arbeidsongevallenverzekeraar (niet) tussen? Welke rechten heeft u als werknemer wanneer uw onderneming wordt overgedragen?

- overeenkomsten en reglementen op maat (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, bedrijfswagenreglement, reglement voor het gebruik van internet en e-mail,...)
- individuele en collectieve conflicten (ontslag, eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden, discriminatie, inbreukenprivacy, mobbing, beschermde werknemers, collectief ontslag, staking, bedrijfsbezetting..,.)
- arbeidsreglementering (arbeidsduur, bijzondere arbeidsstelsels,...)
- terbeschikkingstelling van werknemers, uitzendarbeid
- welzijn op het werk (preventieadviseurs, diensten voor preventie en bescherming op het werk,...)
- internationale tewerkstelling
- herstructureringen (sluiting, outsourcing, overdracht van onderneming,...)
- sociaal overleg in de onderneming (syndicale afvaardiging, ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, sociale verkiezingen)
- sociaal handhavingsrecht (administratieve sancties, sociaal strafrecht)
- reglementering inzake personen met een handicap

Bent u op zoek naar een arbeidsrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 415 arbeidsrecht specialisten in onze gids opgenomen.