Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht.

De B.A.verzekering is een verplichte verzekering in België en dekt de lichamelijke en materiële schade die u aanbrengt aan derden in België of in ieder ander land dat op de groene kaart vermeld staat. Daarnaast biedt uw B.A. autoverzekering dekking voor schade aangebracht aan gebouwen, toegangspoorten, wegeninfrastructuur, etc...

Verzekerde personen zijn o.a.: de eigenaar van het voertuig, uzelf, de bestuurder en de inzittenden. Schade aan persoonlijke kleding en persoonlijke bagage van de door u vervoerde personen is eveneens opgenomen in de dekking.

In de B.A.verzekering is vaak een bijstandverzekering opgenomen. U belt hetnummer op uw groene kaart en de bijstandverzekering biedt u hulpverlening aan na een ongeval door het bellen van onder andere een ambulance, de politie, familieleden en wegsleepdiensten.

Bent u op zoek naar een autoverzekering dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 1179 autoverzekeraars in onze gids opgenomen.