Belastingconsulenten

De belastingconsulent vertelt of adviseert met name bedrijven, maar ook particulieren, over de wijze waarop ze het beste met belastingvraagstukken kunnen omgaan, teneinde niet te veel belasting te hoeven betalen.

Ook adviseert hij over wat bedrijven moeten doen om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten en hoe fiscale problemen op te lossen.

Hij zorgt kort gezegd voor de handhaving van de naleving van belastingnormen op een voor de klant zo gunstig mogelijke manier. Het discreet om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie is van groot belang voor deze functie.

Bent u op zoek naar een belastingconsulent dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 5469 belastingconsulenten in onze gids opgenomen.