Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht.
Het bestuursrecht is een uitzonderingsrecht dat rekening houdt met de bijzondere positie van de uitvoerende macht in het rechtsverkeer. Zo kan de overheid eenzijdige beslissingen nemen en aan de burger opleggen, maar is het bestuur omgekeerd ook onderworpen aan allerlei bijzondere verplichtingen. Deze bijzondere positie wordt verklaard door het feit dat het bestuur de taak heeft om het algemeen belang te dienen.

Bent u op zoek naar een bestuursrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 206 bestuursrecht specialisten in onze gids opgenomen.