Copyright

Hoewel de term copyright dikwijls beschouwd wordt als synoniem of vertaling van de term auteursrecht gaat het hier om twee begrippen die een heel eigen lading dekken en betrekking hebben op twee verschillende invalshoeken.

De term auteursrecht verwijst naar de continentale regeling van het Europese continent, terwijl de term copyright verwijst naar de bestaande regelgeving en gebruiken van de Angelsaksische landen zoals daar zijn Engeland, Amerika.

Grosso modo kunnen deze verschillen als volgt worden samengevat. Terwijl het auteursrecht de creatie van de auteur als natuurlijke persoon beschermt, legt het copyright de klemtoon meer op de investering. Rechtspersonen (bv. NV, BVBA, VZW) kunnen in het copyright systeem ook beschouwd worden als oorspronkelijke rechthebbenden (works made for hire). In het continentale auteursrecht is hier in principe eerst een overdracht van de rechten vereist door de oorspronkelijke auteur aan de rechtspersoon (NV, BVBA, VZW)

Bent u op zoek naar een copyright specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 426 copyright specialisten in onze gids opgenomen.