Deformatiemetingen

Met deformatiemetingen kunnen ze geringe en met het blote oog niet zichtbare veranderingen vaststellen in en tussen bouwwerken. Door van te voren aangebrachte meetpunten ten opzichte van elkaar zeer nauwkeurig te meten en dat vervolgens steeds te herhalen kunnen ze vaststellen of er onderling veranderingen optreden. Op die manier kan worden bepaald of er sprake is van toenemende kans op schade of onveiligheid. Voor uitgebreider inzicht worden de deformatiemetingen vaak aangevuld met scheur- en voegmetingen of aangevuld met foto-opnames.

Het resultaat van een deformatiemeting, bijvoorbeeld de meetrapportage, vormt een belangrijk document om eigenaren, verzekeraars, aannemingsbedrijven, kortom om opdrachtgevers van informatie te voorzien dat onder andere kan dienen als bewijsstuk bij eventuele schadeclaims.

Bent u op zoek naar een deformatiemeting dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 9 experten in deformatiemetingen in onze gids opgenomen.