Detectives

Een privédetective (ook wel particulier rechercheur) is iemand die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het oplossen of voorkomen van onrechtmatige daad of een misdrijf.

Tot de kerntaken van een privédetective behoren onder meer informatie verzamelen ten behoeve van bewijsvoering voor civiele- en strafrechtelijke geschillen, opsporingen van vermiste personen en goederen (eventueel met gebruikmaking van technische hulpmiddelen), toedrachtsonderzoeken en het uitvoeren van observaties, zowel statische (bijvoorbeeld door of vanuit observatievoertuig) als dynamische (bijvoorbeeld door gebruikmaking van track en tracing van voertuigen, vaartuigen, machines, goederen en personen).

Bent u op zoek naar een detective dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 77 detectives in onze gids opgenomen.