Grensbepaling

De grensbepaling of afpaling kan het eenvoudigst worden omschreven als het bepalen van de scheidingslijn tussen twee eigendommen. De grenslijn wordt tegensprekelijk door de aanpalende eigenaars erkend of door de rechter bepaald. Nadien kan de scheidingslijn op bestendige en zichtbare wijze worden vastgelegd door het plaatsen van grenspalen en wordt er een opmetingsplan gemaakt.

De afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd.

De meest voor de hand liggende reden om tot afpaling over te gaan doet zich voor wanneer de aanpalende eigenaars niet weten waar de scheidingslijn zich juist bevindt of wanneer hierover een meningsverschil of onzekerheid bestaat. Een ander reden kan bijvoorbeeld zijn dat men een afsluiting wenst te plaatsen in de tuin. Hierbij dient u zeker te zijn dat u de afsluiting niet over de perceelsgrens plaatst aangezien de aanpaler u in dat geval tot afbraak kan dwingen.

Bent u op zoek naar een grensbepaling dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 30 experten in het bepalen van de grenslijn in onze gids opgenomen.