Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan: pensioenopbouw, overlijden, arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling, hospitalisatieverzekering.

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.

De werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groepsverzekeringen voorzien dat u als werknemer ook een eigen bijdrage kunt storten. Zo bouwt u een spaarkoffertje op. De premies in dit spaarkoffertje brengen intresten op.

Bent u op zoek naar een groepsverzekering dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 556 bedrijven die een groepsverzekering aanbieden in onze gids opgenomen.