Huurrecht

Onder de handelshuurwet valt de huur van onroerende goederen of gedeelten ervan die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingebruikneming door de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in de loop van de huurperiode door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het drijven van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

De wet op de handelshuur is van dwingend recht en niet van openbare orde. Partijen kunnen bijgevolg niet afwijken van hetgeen de wet op de handelshuur voorschrijft. Maar doordat zij de openbare orde niet raakt kan enkel de beschermde partij de strijdigheid van een bepaling of daad met de wet op de handelshuur inroepen en kan de nietigheid gedekt worden door de beschermde partij.

Daarnaast voorziet de wet specifieke regels voor het huren of verhuren van goederen die bestemd worden om als hoofdverblijfplaats te dienen (de zogenaamde woninghuur).

Hetgeen niet afzonderlijk geregeld wordt door de handelshuurwet of de woninghuurwet, wordt beschouwd als gemene huur. De regels die hierop van toepassing zijn, werden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Bent u op zoek naar een huurrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 294 huurrecht specialisten in onze gids opgenomen.