Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een commissarisverslag.

De interne jaarrekening, ofwel bedrijfseconomische jaarrekening, is een jaarrekening ten behoeve van de leiding in een bedrijf. Deze verschilt per onderneming aangezien er geen wettelijke bepalingen op deze vorm rusten.

De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van een enkele rechtspersoon. Vroeger vennootschappelijke jaarrekening geheten, is de jaarrekening die iedere rechtspersoon moet maken, waarbij deelnemingen in andere vennootschappen of anderszins zijn opgenomen tegen (in principe) nettovermogenswaarde (tenzij het om beleggingen gaat).

Bent u op zoek naar een specialist ivm jaarrekeningen dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 3207 bedrijven die u kunnen begeleiden in uw jaarrekeningen in onze gids opgenomen.