Juridische adviseurs

Een juridisch adviseur is een jurist, die, al dan niet als zelfstandig ondernemer, opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied. Juridische adviseurs zijn over het algemeen specialist op een bepaald rechtsgebied. Zij werken veelal op bepaalde afgekaderde rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, de ruimtelijke ordening of het financieel recht.

Verschil met de advocaat is dat de juridisch adviseur zich toelegt op specialistische advisering. Waar de advocaat gespecialiseerd is op het gebied van het procesrecht, is de juridisch adviseur inhoudelijk gespecialiseerd.

Steeds meer juristen kiezen ervoor om gespecialiseerd jurist te zijn in plaats van (algemeen) advocaat. Dat houdt mede verband met het feit dat het recht alszodanig steeds meer specialistische kennis vergt van de jurist. Algemene (advocaten)praktijken blijken aan de vraag om specialistische kennis niet te kunnen voldoen. Naast de vanouds bestaande advocatuur is daarom een juristenprofessie ontstaan die wel aan de specialistische vraag voldoet.

Bent u op zoek naar een juridische adviseur dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 1223 juridische adviseurs in onze gids opgenomen.