Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer (debiteur) geproduceerde en/of geleverde goederen en diensten niet kan betalen. De meest voorkomende redenen waarom een debiteur niet kan betalen zijn doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Steeds vaker komt het voor dat een debiteur niet kan betalen, omdat hij zelf ook (te) lang op geld van zijn klanten moet wachten en hij geen aanvullende financieringsmogelijkheden heeft zoals factoring. Er is in dat geval een tekort aan werkkapitaal, wat een aanleiding kan zijn voor een faillissement. Een leverancier kan zich tegen dit betaalrisico van een debiteur indekken.

Een kredietverzekering dekt de risico's van betalingsonmacht door de debiteur, ook wel insolventie genoemd, niet de risico's van betalingsonwil (bijvoorbeeld geschillen, fraude of onjuiste levering).

Bent u op zoek naar een kredietverzekering dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 1167 kredietverzekeraars in onze gids opgenomen.