Landmeter

De landmeter is een zelfstandige die heel vertrouwd is met alle onroerende zaken. Als je zeker wil zijn of de aankoop of verkoop van een pand een goede beslissing is, dan is de plaatsbeschrijving een onmisbaar element. Ook bij het verhuren van een woning of bij de aanvang van diverse bouwwerken kan een landmeter de situatie noteren.

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk. Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.

Bent u op zoek naar een landmeter dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 931 landmeters in onze gids opgenomen.