Loonsecretariaat

Een erkend sociaal secretariaat is een dienstverlener die in eerste instantie de loonadministratie doet ten behoeve van de werkgever. Daarnaast staat het erkend sociaal secretariaat in voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en zorgt ze voor een doelgerichte en kwaliteitsvolle informatieoverdracht naar de Belgische Overheid in naam en voor rekening van haar klanten/werkgevers.

Bent u op zoek naar een loonsecretariaat dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 8 loonsecretariaten in onze gids opgenomen.