Pensioen

Pensioen is niet alleen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Het is ook uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En uw partner krijgt pensioen bij uw overlijden.

- Ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd.
- Arbeidsongeschiktheidspensioen: voor als men niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid (ook invaliditeitspensioen genoemd).
- Nabestaandenpensioen: een uitkering aan achterblijvende partners en wezen.

Vaak worden alle drie deze risico-oorzaken gedekt in een pensioenregeling. Daarnaast kunnen pensioenregelingen bepalingen bevatten voor pensioenopbouw in speciale gevallen, zoals onbetaald verlof, demotie, militaire dienstplicht, zwangerschap en kortstondige werkloosheid.

Bent u op zoek naar een specialist ivm pensioenen dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 354 bedrijven die u kunnen helpen met uw pensioenregeling in onze gids opgenomen.