Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de staat waarin een woning zich bevindt. Een plaatsbeschrijving bij verschillende gelegenheden zinvol: bij het betrekken of verlaten van een huurwoonst, voor de aanvang van bouwwerken of wegenwerken naast of voor je woning.

Een expert omschrijft tijdens zo'n plaatsbeschrijving heel uitgebreid de woning of het appartement. Bestaande gebreken worden ook in deze beschrijving opgenomen. Zo kan gestaafd worden of gebreken die na de plaatsbeschrijving worden vastgesteld al aanwezig zijn, of werden veroorzaakt door de huurder of door de bouwwerken. Wanneer één van de betrokken partijen weigert over te gaan tot een plaatsbeschrijving, kan de andere partij nog altijd eisen dat zo'n beschrijving wordt opgemaakt.

Indien geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. Anders gezegd, is de huurder niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat schade werd veroorzaakt door de huurder, een familielid of de onderhuurder. In deze gevallen moet de huurder de herstellingskosten betalen.

Bent u op zoek naar een plaatsbeschrijver dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 420 plaatsbeschrijvers in onze gids opgenomen.