Real estate leasing

Onroerende leasing is een moderne financieringswijze voor de verwerving van vastgoed, waarbij :
- in opdracht en op aanwijzen van de leasingnemer een zakelijk recht verwerft op een onroerend goed (kan zowel voor een bestaand als voor een te bouwen pand)
- dat onroerende goed vervolgens tegen vergoeding voor een lange termijn in gebruik geeft aan de leasingnemer;
- de leasingnemer op het einde van het leasingcontract over de mogelijkheid beschikt om het zakelijke recht over te nemen.

Het is een financiële leasing als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:
- Het gaat om gebouwde onroerende goederen;
- Het in het gebouw geïnvesteerde kapitaal wordt volledig wedersamengesteld tijdens de duur van de onroerende leasingovereenkomst (inclusief interest en kosten).

Bent u op zoek naar een real estate leasing bedrijf dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 43 Real estate leasing bedrijven in onze gids opgenomen.