Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer. Die voorwaarden staan bekend als de 'kleine lettertjes' van de polis.

Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen.

De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

In natura. De rechtsbijstandverzekeraar heeft advocaten en/of andere juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken.

In geld. De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

Bent u op zoek naar een rechtsbijstandverzekering dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 59 rechtsbijstandverzekeraars in onze gids opgenomen.