Socialezekerheidsrecht advocaat

In het socialezekerheidsrecht staat de relatie tussen de sociaal verzekerde en de openbare instelling centraal. De Belgische sociale zekerheid vervult 3 functies:
Bij verlies van het arbeidsinkomen (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid) ontvangt u een vervangingsinkomen;
Bij bepaalde sociale lasten (bijkomende kosten), zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, ontvangt u een aanvulling op het inkomen;
Als u onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt, dan ontvangt u bijstandsuitkeringen

Bent u op zoek naar een socialezekerheidsrecht advocaat dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 83 socialezekerheidsrecht advocaten in onze gids opgenomen.