Strafrecht

Elke maatschappij stelt grenzen aan het menselijk handelen door verbodsregels in te voeren en de overtreding ervan te bestraffen. De maatschappij beschouwt de overtreding van deze verbodsregels als een misdrijf. Vele misdrijven worden omschreven in het Strafwetboek (bij voorbeeld diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, belaging, mensenhandel, ..).

Andere kan men terugvinden in talloze bijzondere wetten (bij voorbeeld het verbod om hormonen toe te dienen of te verhandelen, fiscale fraude, verbod om te bouwen zonder vergunning, verbod de quota inzake visvangst te overschrijden, ..).

Bent u op zoek naar een strafrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 675 strafrecht specialisten in onze gids opgenomen.