Syndicussen van gebouwen

Een syndicus is een persoon die binnen een appartementsgebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemene delen. Hij is hiermee als het ware het uitvoerend orgaan voor de Vereniging van Mede-eigenaars.

In de meeste gevallen wordt een beroep gedaan op deze professionele syndicus. Volgens de Wet van 6 september 1993 op het Statuut van de Vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.

De voordelen van een professionele syndicus liggen voor de hand. Hij of zij heeft de nodige vakkennis en stelt zich neutraal op tegenover de mede-eigenaars. In grote gebouwen kunnen al eens gunstige blok-tarieven worden afgesproken.

De kostprijs wordt vaak berekend per mede-eigenaar op jaarbasis en varieert tussen de 80 en 250 euro.

Bent u op zoek naar een syndicus dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 470 syndicussen in onze gids opgenomen.