Topografie

Een topograaf wint geografische gegevens ter plaatse (in het terrein) in, verifieert deze en legt deze vast.

De werkelijke waarde van topografische kennis is echter niet alleen het weten waar een stad of rivier ligt. De waarde van de topografie schuilt in het vormen van een juiste mentale atlas van een gebied. Men dient bij de topografie dan ook niet op de absolute maar de relatieve ligging of afstand te wijzen. De relatieve ligging van een plaats is de ligging ten opzichte van een andere plaats. Een relatieve afstand wordt uitgedrukt in de tijd, geld en/of moeite om die afstand te overbruggen.

Bent u op zoek naar een topograaf dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 122 topografen in onze gids opgenomen.