VAPZ

Wilt u als zelfstandige een comfortabel pensioen genieten, dan moet u zelf het heft in handen nemen en een extra spaarpotje bijeensparen. In eerste instantie kunt u hiervoor gebruikmaken van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ, een formule die zich situeert in de tweede, fiscaal meest interessante pensioenpijler.

Het VAPZ is een onontbeerlijke formule voor elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep, al dan niet bedrijfsleider, die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt (minimumbijdrage hoofdberoep), alsook voor de meewerkende echtgeno(o)t(e). Ook starters kunnen een VAPZ afsluiten!

de premies zijn aftrekbaar als beroepskost aan het hoogste tarief
hierdoor verlaagt uw belastbaar inkomen
waardoor u 3 jaar later minder sociale bijdragen betaalt
bovendien betaalt u geen verzekeringstaks (normaal 4,4 %)

Bent u op zoek naar een VAPZ dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 356 verzekeringsmakelaars die VAPZ aanbieden in onze gids opgenomen.