Vennootschapsrecht

Het vennootschaprecht is de tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daar bij.

- oprichting van vennootschappen (keuze rechtsvorm, statuten ...)
- vennootschaps- en handelsnaam
- werking van vennootschappen (bestuur, algemene vergadering...)
- ontbinding en vereffening van vennootschappen
- geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
- aansprakelijkheid van bestuurders/commissarissen
- winstuitkeringen, inkoop van eigen aandelen, management buy outs
- associaties van vrije beroepers
- aandeelhoudersovereenkomsten
- financieringsoperaties (kapitaalverhoging, uitgifte warrants, opties)
- herstructureringen
- overnames
- fusies en splitsingen

Bent u op zoek naar een vennootschapsrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 310 vennootschapsrecht specialisten in onze gids opgenomen.