Verzekeraars

Een verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet.

De verzekeringen kun je indelen in een schadeverzekering of sommenverzekering. Bij een schadeverzekering gaat het om de bescherming van het vermogen van de verzekeringnemer. Denk aan brand, schade of diefstal: bijvoorbeeld een inboedelverzekering, zorgverzekering, opstalverzekering, autoverzekering. Bij een sommenverzekering krijgt je een bedrag dat van te voren is afgesproken bij een bepaald voorval. Het gaat hierbij om leven en gezondheid, vandaar dat het bijna altijd levensverzekeringen betreft.

Bent u op zoek naar een verzekeraar dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 4125 verzekeraars in onze gids opgenomen.