Verzekeringsrecht

Verzekeringen raken zowat alle aspecten van het maatschappelijk leven (ongevallen, pensioen, overlijden, verkeer, brand, aansprakelijkheid van de ouders, bedrijfsexploitatie, overheidsaansprakelijkheid, milieuschade, …). De wettelijk verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en verzekering uitbating zijn alom gekend.

Zo kan uw verzekeraar bijvoorbeeld weigeren dekking te verlenen omdat u uw premie niet betaald heeft, omdat u uw aansprakelijkheid heeft erkend, omdat de schade zich heeft voorgedaan voordat de polis werd afgesloten. Verder kunt u geconfronteerd worden met een verzekeraar die de bedragen die hij uitbetaalde aan een derde van u terugeist, bijvoorbeeld op gronden van grove schuld.

Als verzekeraar kunt u geconfronteerd worden met een verzekerde die frauduleus aangifte doet van een schadegeval of keer op keer om dekking verzoekt. U kan ook rechtstreeks worden aangesproken door een derde voor mogelijke fouten begaan door uw verzekerde.

Bent u op zoek naar een verzekeringsrecht specialist dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 348 verzekeringsrecht specialisten in onze gids opgenomen.